переводы на норвежский и тексты - Atmosphere

перевод Speed Queen - Atmosphere на норвежский и оригинальный текст песни

тексты Speed Queen
by AtmosphereShe listens to quote unquote punk, but loves to fuck to Calypso
Self esteem grew when she upgraded from crack to crystal
Irresistible when the buzz is on and when the buzz is gone
She's always trying to turn the buttons on
In-completed puzzle cause she keeps breaking the pieces
Latched and attached to any cat that treats her halfway decent
I laugh in peace whenever shes around because she likes it
How the fuck did I get twisted tight with this destructive vice grips?
Speaking of grip never could I grip that drug use
The sex was power but the powder cut the slug loose
And now she feels resentment cause all I want is friendship
I masturbate before we hang out, keeps me from feeling tempted
Prevented, instead of searching for solution
Mind bent from time spent no grant for restitution
Time to move then the taste of truth got you potent
Open, adjust my ignorance quotient

Hook
Now who's the creep and who the weakling
SPEED QUEEN
Whats a freak and whats a cheap fling
SPEED QUEEN
From the clit ring to the g-string
SPEED QUEEN
I feeling free from artificial feelings

Yeah baby, I was a liar and baby maybe I cheated
But baby that shits minor you received what you needed
Dialogue, ears, fears, tears, thoughts, and a shoulder
And this overwhelming feeling that I ought to scold you
But no I hold you, in fact I held you up
If you were thirsty I held the cup
If you needed it I felt you up
I tell you what, why don't you tell me what the hell is up
I think that it be best if I find my own way to the exit
Lets get it straight, wait do I say that too often
Non the less I appreciate the observation
Now if I'm not mistaken you said that it's the best
When you mixed your crystal meth with population
I lost my patience, health-related self-inflated
Never had a clue that we was through till I found somebody new
And now I'm hated for my flaws, said that we'd be cool always
I never indicated how long always was

Hook

Now who's the creep and who the weakling
SPEED QUEEN
Whats a freak and whats a cheap fling
SPEED QUEEN
From the clit ring to the g-string
SPEED QUEEN
I feeling free from artificial feelings

You know what? I hate it when you tell me about the average
You die to love men that try to rip your heart out
Through your nasal passage
Now how did I manage to be labeled the one that's savage?
I found the package damaged and I tried to apply a bandage
Habits, no money you live at home and moms tripping
You need a gig that makes tips got a job stripping
She goes naked on a pole, you know shes got soul
And she's got holes and she had goals but she got low
Age 20 but seen plenty bodies 40 but the mind state is 16
So save it she ain't listening
I miss being a savior but the behavior is flavor enhanced
Made a name became the favorite on the table dance
Don't you know lifestyles tend to stear
Around ones career you still broke cause of your joke peers
I choke fears for everyone that wears the shoes
Had it up to here with the paranoia and the where were you's
But I'm still there when she's got something real to say
I must care otherwise I would not feel this way
Feel your way through it like I felt I tried to help
But common sense bills when you find the consequence by yourself

Hook
Now who's the creep and who the weakling
SPEED QUEEN
Whats a freak and whats a cheap fling
SPEED QUEEN
From the clit ring to the g-string
SPEED QUEEN
I feeling free from artificial feelings

Baby baby baby I don't mean to be rude but I know the cause of your bloody Attitude
Baby baby baby I don't mean to be rude but I know the cause of your bloody Attitude
Attitude attitude attitude

I gotta go I'll call you

переводы на норвежский песни
Speed Queen - Atmosphere

She lytter for å sitere unquote punk, men elsker å knulle Calypso
Selvtilliten vokste da hun oppgradert fra crack til crystal
Uimotståelig når buzz er på og når buzz er borte
Hun er alltid prøver å slå den på knappene
I-ferdig puslespill føre til at hun holder å bryte i stykker
Festet og festet til en katt som behandler henne halvveis anstendig
Jeg ler i fred når hun er rundt fordi hun liker det
Hvordan i helvete fikk jeg vridd tett med denne destruktive vice grep?
Snakker av grep aldri kunne jeg grep som bruk av narkotika
Sex var makt, men pulveret kutte slug løs
Og nå føler hun seg harme føre til alt jeg ønsker er vennskap
Jeg onanere før vi henge ut, holder meg fra følelsen fristet
Forhindret, i stedet for å søke etter løsning
Tankene bøyd fra tiden ingen tilskudd for restitusjon
På tide å flytte så smaken av sannheten fikk du potent
Åpne, justere min uvitenhet kvotienten

Hook
Nå hvem som er krype og hvem weakling
HASTIGHET QUEEN
Hva er en freak, og hva et billig flørt
HASTIGHET QUEEN
Fra clit ring til g-string
HASTIGHET QUEEN
Jeg føler gratis fra kunstig følelser

Yeah baby, jeg var en løgner og baby kanskje jeg jukset
Men barnet som skiter mindre du fikk det du trengte
Dialog, ører, frykt, tårer, tanker, og en skulder
Og denne overveldende følelse av at jeg burde skjelle deg
Men ingen jeg holder du faktisk jeg holdt deg opp
Hvis du var tørst jeg holdt cup
Hvis du trengte det jeg følte deg opp
Jeg vil fortelle dere hva, hvorfor ikke du fortelle meg hva i helvete er det opp
Jeg tror at det beste er hvis jeg kan finne min egen måte å avslutte
Kan få det rett, vent må jeg si at altfor ofte
Ikke desto mindre setter jeg pris på observasjon
Nå, hvis jeg ikke tar feil du sa at det er det beste
Når du blandet din crystal meth med befolkningen
Jeg mistet min tålmodighet, helse-relaterte selv-oppblåst
Aldri hadde en anelse om at vi var gjennom før jeg fant noen nye
Og nå er jeg hatet for min feil, sa at vi skulle være kul alltid
Jeg har aldri indikert hvor lenge var alltid

Hook

Nå hvem som er krype og hvem weakling
HASTIGHET QUEEN
Hva er en freak, og hva et billig flørt
HASTIGHET QUEEN
Fra clit ring til g-string
HASTIGHET QUEEN
Jeg føler gratis fra kunstig følelser

du vet du hva? Jeg hater det når du fortelle meg om den gjennomsnittlige
Du dø for å elske menn som prøver å rive hjertet ut
Gjennom nese passering
Nå hvordan gjorde jeg klarer å bli merket som villmann?
Jeg fant pakken skadet, og jeg prøvde å bruke en bandasje
Vaner, ingen penger du bor hjemme og moms tripping
Du trenger en konsert som gjør tips fått en jobb stripping
Hun går naken på en stang, du vet hun fikk sjel
Og hun fikk hull og hun hadde et mål, men hun fikk lav
20 år, men sett mange organer 40, men sinnet staten er 16
Så lagre det hun er ikke lytter
Jeg savner å være en frelser, men atferden er forbedret smaken
Laget et navn som ble favoritt på bordet dans
Vet du ikke at livsstil har en tendens til å stear
Rundt seg karriere du fortsatt brøt årsaken til spøk jevnaldrende
Jeg choke frykt for alle som bærer sko
Hadde det opp til her, med paranoia og hvor var du s
Men jeg er fortsatt der når hun har fått til noe virkelig å si
Jeg må ta vare ellers ville jeg ikke føler denne måten
Føle deg gjennom det som jeg følte jeg prøvde å hjelpe
Men sunn fornuft regninger når du finner konsekvens av deg selv

Hook
Nå hvem som er krype og hvem weakling
HASTIGHET QUEEN
Hva er en freak, og hva et billig flørt
HASTIGHET QUEEN
Fra clit ring til g-string
HASTIGHET QUEEN
Jeg føler gratis fra kunstig følelser

Baby baby baby jeg mener ikke å være uhøflig, men jeg vet årsaken til blodig Holdning
Baby baby baby jeg mener ikke å være uhøflig, men jeg vet årsaken til blodig Holdning
Holdning holdning holdning

I må gå, jeg ringer deg

последние тексты и переводы Atmosphere

Sean Likes Ugly Girls
Альбом Sean Likes Ugly Girls содержит песню Speed Queen of Atmosphere . Этот альбом был выпущен на: 15/05/2003.
Вас интересуют другие переводы песен на альбоме Sean Likes Ugly Girls ?

Справа вы найдете список песен содержащиеся в этом альбоме, у нас нет перевода. Если вы хотите перевести одну из этих песен, нажмите соответствующую кнопку. Когда мы достигнем как минимум 3 отчетов для песни, мы активируем ее, чтобы вставить ее перевод на сайт.
Название песниОтчетыВы хотите перевод?
Miss by a Mile 0/3
Flesh 0/3
Snuggle by Anomoly 0/3
Twomosphere by Atmosphere0/3
Rhythm of Rain by Atmosphere0/3
Missing Teeth by Brother Ali 0/3
Speed Queen by Atmosphere0/3
Unsatisfied by Luckyiam.PSC 0/3
Nothing Less by Living Legends 0/3
До сих пор вы улучшили
156
переводы песен
Спасибо!